06-82386387 info@elandmachines.nl

Privacy statement

ELAND Machines B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals vermeld in deze privacyverklaring.  

Contactgegevens

ELAND Machines B.V.
Middendijk 33
7397 NB Nijbroek
Telefoon: 06 82 38 63 87
E-mail: info@elandmachines.nl

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • Bedrijfsomvang en interessegebieden
 • E-mailadres
 • KvK- en btw-nummers

Waarom verwerkt ELAND Machines B.V. uw gegevens?

 • De uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
 • Relatiebeheer, nieuwsbrieven;
 • Product- en dienstontwikkeling, offertes, bevestigingen, keuren nieuwe machines en andere administratieve handelingen;
 • Om u te informeren over wijzigingen in onze dienstverlening of producten.

Hoe komen we aan uw informatie?

Deze contactinformatie is bij ons terechtgekomen, omdat wij een product of dienst hebben geleverd of wij hebben een informatieaanvraag of visitekaartje van u ontvangen. Daarnaast doen we aan telefonische acquisitie. In voorgenoemde gevallen worden uw gegevens opgeslagen in ons systeem.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Minimaal zolang wettelijk noodzakelijk en/of tot u ons een uitschrijfmail heeft gestuurd.

Verstrekking aan derden

ELAND Machines B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden.

Social media buttons

ELAND Machines B.V. maakt gebruik van social media buttons op haar website. Voor meldingen die wij maken op social media en onze website van privacygevoelige informatie van klanten of medewerkers van ELAND Machines B.V. vragen wij vooraf toestemming voor het gebruik hiervan (bijvoorbeeld bij afleveringen van machines).

Het inzien, aanpassen of verwijderen van uw gegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Ook heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft tevens het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u een verzoek bij ELAND Machines B.V. kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben naar u of naar een door u genoemde organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, aanpassen, verwijderen, gegevensoverdraging of intrekking van uw persoonsgegevens sturen naar info@elandmachines.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek van u afkomstig is, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in de kopie uw pasfoto, MRZ (de strook met nummers onderaan uw paspoort), paspoortnummer en BurgerServiceNummer zwart, ter bescherming van uw privacy. ELAND Machines B.V. reageert zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Uitschrijven nieuwsbrief

U heeft altijd het recht u uit te schrijven voor onze nieuwsbrief. U kunt u afmelden middels de button voor uitschrijven die in iedere mailing wordt opgenomen. 

Gegevensbeveiliging

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens uiterst serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Alle privacygevoelige bestanden zijn beveiligd met een inlogcode. Mocht u desondanks de indruk hebben dat uw gegevens niet of onvoldoende beveiligd zijn of dat uw gegevens worden misbruikt, neem dan contact met ons op via info@elandmachines.nl.